THE OFFICIAL CHIANGRAI CITY FOOTBALL CLUB 2013
     หน้าหลัก   |   ข่าว   |   ตารางและผลแข่งขัน   |   ข้อมูลสโมสรฯ ผู้เล่นและทีมงาน   |   อัลบั้มภาพ   |   ตั๋วแข่งขัน   |   สินค้าสโมสร   |   ติดต่อสอบถาม

"ร่วมให้โอกาสและส่งเสริมให้ เยาวชน ประชาชน ชาวเชียงราย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด"

 

โลโก้สโมสร
 

 

 


ประวัติสโมสร
 
 

ชื่อสโมสร
สถานที่ตั้ง
สมญานามทีม
ก่อตั้งเมื่อ
สนามเหย้า
ความจุสนาม

     สโมสรฟุตบอล เชียงราย ซิตี้
    
623 ถ.วิเศษเวียง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
     ช้างศึกมังราย
     ปี ค.ศ. 2010 (ในนาม สโมสรฟุตบอล เชียงราย เอฟซี)
     สนามกีฬา จังหวัดเชียงราย
    
5,000 ที่นั่ง
 

     ชุดทีมเจ้าบ้าน
     ชุดทีมเยือน
     ตราโลโก้สโมสร
     สีประจำทีม
     สนามฝึกซ้อม
     สนามเหย้า
     สถานที่ติดต่อ
     เบอร์โทรศัพท์
     เบอร์โทรสาร 

     แดง-แดง
     ขาว-ขาว
     ช้างเชียงราย
     แดง
     สนามกีฬา จังหวัดเชียงราย
     สนามกีฬา จังหวัดเชียงราย
     623 ถ.วิเศษเวียง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
     053-600855 ต่อ 17
     053-600855 ต่อ 20

ผู้บริหารสโมสรฯ
 

 

ประธานสโมสรฯ
รองประธานสโมสรฯ
กรรมการ/ฝ่ายต่างประเทศ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อำนวยการสโมสรฯ
รองผู้อำนวยการสโมสรฯ
ผู้จัดการทีม
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสิทธิประโยชน์
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายการเงินและบัญชี
เลขานุการ/ผู้ช่วยฝ่ายการเงินและบัญชี
แพทย์ประจำทีม
แพทย์ประจำทีม
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายศูนย์ฝึกเยาวชน
(ACADEMY)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอน
เจ้าหน้าที่ทีม
เจ้าหน้าที่ทีม
เจ้าหน้าที่ทีม
 

     1. นายทนง     ดอนชัย
    
2. ดร.ปรีชา    
อนุรักษ์
    
3. ศจ.ดร.สุจพจน์    
พันธ์อ้น
     4.
นายชิษณุชา    
ดอนชัย
     5.
นายชินะ    
สุทธาธนโชติ
     6.
ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์ศักดิ์    
ขวัญชัย
    
7. นายพินิจพล    
พรหมวงค์
     8. นายชูชาติ     เจริญศัสตรารักษ์
     9. นายจักรภัทร     แสนภูธร
     10. นายโชติศิริ     ดารายน

     11.
นายสัมพันธ์    
รังษีกุลพิพัฒน์
     12.
นายประพันธ์    
ช่างแก้ว
     13.
นายกฤช    
รัตนาภรณ์
     14.
นางอำไพ    
เสาร์สุวรรณ์
     15.
นายแพทย์บวร    
อินทยศ
     16.
นายแพทย์ชายแดน    
มณีจักร
     17.
นายบุญถิ่น    
นวลใหม่
     18.
นายวินวรงค์    
วินิจกิจเจริญ
     19.
นายศุภกร    
สิทธิกรวนิช
     20.
นายเรวัฒน์    
ต๊ะหล้า
     21.
นายนิรุตน์    
ศรีทอง
     22.
นายชนาธิป    
เจริญศัสตรารักษ์
     23. นายภูวศิษฏ์     เขื่อนคำ

     24. นายสัญญา     บำรุง

     25.
นายสุรสิทธิ์    
สิงห์เชื้อ

เจ้าหน้าที่ทีม
 
 
ผู้จัดการทีม
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอน
เจ้าหน้าที่ทีม
เจ้าหน้าที่ทีม
เจ้าหน้าที่ทีม

 


 

     นายชูชาติ
     นายจักรภัทร

    
นายนิรุตน์
    
นายชนาธิป
     นายภูวศิษฏ์
     นายสัญญา
    
นายสุรสิทธิ์

เจริญศัสตรารักษ์
แสนภูธร
ศรีทอง
เจริญศัสตรารักษ์
เขื่อนคำ
บำรุง
สิงห์เชื้อ

  iรายชื่อนักกีฬา

 
No. ชื่อ - นามสกุล (นักกีฬา)
1  
2 นาย ดำรงค์ชัย ปัญญาภู
3 นาย อรรถพล  กันทะพงษ์
4  
5 นาย กิตติศักดิ์  มีแสง
6 นาย วินัย  มีคติ
7 นาย ชลวิทย์  คนึงคิด
8 นาย ธีรพงษ์  ไขกิ่ง
9 นาย ภาสกร  กันทา
10 นาย กฤษดา  สิงห์คำหน่อแก้ว
11 นาย ประสิทธิ์  พรรณราย
12 นาย ทัศพล  อินแก้ว
13 MR.LEE  DAESEOK
14 นาย ธนันชัย  บุญศรี
15 นาย ชัชวาลย์  เขียวสนุก
16 นาย วรพงศ์  พญาศรี
17 นาย นริศ  ใจผูก
18 นาย ศุทธิมัต  ติ๊บบรรหาร
19 นาย ณัฐดนัย  นักค้า
20  
21 นาย ไกรวุฒิ  รื่นเกษร
22 นาย อดิศักดิ์  กำราญศึก
23 นาย สุทิน  ธรรมวัง
24 นาย ณัฐวัฒน์  วงประเสริฐ
25 นาย ชนาธิป  เจริญศัสตรารักษ์
26  
27 นาย นิมิต  ขอบเงิน
28 นาย อนุสรณ์  เขียวชอุ่ม
29 นาย อาทิตย์  ภีระบรรณ
30 นาย ธีภพ มุมเมือง
31 นาย พลกฤต  ศรีสำราญ
32 MR. KAMENI RODRIGUE FERDINAND
33 ส.อ. ภาคภูมิ  เหมบุตร
34 นาย กิตติพงศ์  บัวทอง
35 นาย ธงชัย  เชื้อหนองโปร่ง
36 นาย จตุรงค์  อัยราคม
37 นาย สิทธิชัย  บุญสม
38 MR. TCHODYA NYA BILLY CLAUDEL
39 MR. PAHANE DE BANENGA STEPHANE LANDRY
40 นาย นิรุตน์  ศรีทอง

 

 

แผงรูปนักฟุตบอล
 

 

เบอร์ : 1 เบอร์ : 2  เบอร์ : 3  เบอร์ : 4 เบอร์ : 5
 
ดำรงค์ชัย ปัญญาภู
( ตุ๋ม )
จ.พะเยา

อรรถพล กันทะพงษ์
( จี๋ )
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
กิตติศักดิ์  มีแสง
(เสือ)
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เบอร์ : 6  เบอร์ : 7  เบอร์ : 8  เบอร์ : 9  เบอร์ : 10 

วินัย  มีคติ
(เบิร์ด)

ชลวิทย์  คนึงคิด
( เบียร์ )
มรช.
 

ธีรพงษ์  ไขกิ่ง
( อาร์ท )
มรช.
อ.เทิง จ.เชียงราย

ภาสกร  กันทา
( เก็ท )
มรช.
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

กฤษดา  สิงห์คำหน่อแก้ว
( โย )
มรช.
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เบอร์ : 11  เบอร์ : 12  เบอร์ : 13 เบอร์ : 14  เบอร์ : 15 

ประสิทธิ์  พรรณราย
( โต้ )
จ.สงขลา

ทัศพล  อินแก้ว
( โท )
ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมือง จ.เชียงราย

Lee  Daeseok
(ลี)

ธนันชัย  บุญศรี
( นัด )
ต.ท่าสาย อ.เมืองจ.เชียงราย

ชัชวาลย์  เขียวสนุก
( แต้ม )
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์ : 16  เบอร์ : 17  เบอร์ : 18  เบอร์ : 19  เบอร์ : 20

วรพงศ์  พญาศรี
( แม็ท )
จ.น่าน

นริศ  ใจผูก
( แฮ็ค )
มรช.
อ.พาน จ.เชียงราย

ศุทธิมัต  ติ๊บบรรหาร
( บิว )
มรช.
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ณัฐดนัย  นักค้า
( โดม )
มรช.
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
 
เบอร์ : 21  เบอร์ : 22  เบอร์ : 23  เบอร์ : 24  เบอร์ : 25 

ไกรวุฒิ  รื่นเกษร
( เทิง )
จ.สุโขทัย

อดิศักดิ์  กำราญศึก
( กอล์ฟ )
อ.เมือง จ.เชียงราย

สุทิน  ธรรมวัง
( ทิน )
โรงเรียน อบจ.เชียงราย

ณัฐวัฒน์  วงประเสริฐ
( น็อต )
มรช.
จ.แพร่

ชนาธิป  เจริญศัสตรารักษ์
( โค้ชโจ้ )
อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์ : 26 เบอร์ : 27  เบอร์ : 28  เบอร์ : 29  เบอร์ : 30 
 
นิมิต  ขอบเงิน
( ต้น )
จ.สุโขทัย

อนุสรณ์ เขียวชอุ่ม
( แจ๊ค )
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

อาทิตย์  ภีระบรรณ
( หนึ่ง )
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ธีภพ  มุงเมือง
(อาร์ม)
อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์ : 31  เบอร์ : 32  เบอร์ : 33  เบอร์ : 34  เบอร์ : 35 

พลกฤต ศรีสำราญ
( ติ๋ม )

KAMENI RODRIGUE FERDINAND
( นานี่ )

ภาคภูมิ เหมบุตร
( ภูมิ )

กิตติพงศ์  บัวทอง
( เจ )
มรช.

ธงชัย  เชื้อหนองโปร่ง
(ด๊าก)
เบอร์ : 36  เบอร์ : 37  เบอร์ : 38  เบอร์ : 39  เบอร์ : 40 

จตุรงค์ อัยราคม
( แบงค์ )

สิทธิชัย  บุญสม
(น๊อต)
อ.เมือง จ.พะเยา

TCHODYA NYA BILLY CLAUDEL
( บิลลี่ )

PAHANE DE BANENGA STEPHANE LANDRY
( นานา )

นิรุตน์  ศรีทอง
( โค้ชตุ๊ )
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
   ติดต่อสอบถาม
: info@chiangraicityfc.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 05/07/2556 01:58